Landbrukspolitisk møte

Hvordan få til jamstilling og økt selvforsyning?

Vi inviterer til landbrukspolitisk møte tirsdag 14. mars kl. 19.00 hos Nina Hellum Adriansen, Sessvollvegen 96, 2054 Mogrenda. Generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anton Langeland, innleder.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de vil tette inntektsgapet mellom jordbruket og sammenlignbare grupper, og at de ønsker å øke norsk selvforsyning til 50%.
Hvordan får vi dette til? Kom å hør generalsekretær I Norsk Bonde og Småbrukarlag, Anton Langeland innlede på dette.
Vi vil også se på muligheter for energieffektivisering i landbruket.
PROGRAM:
Jamstilling med forpliktende opptrappingsplan og økt selvforsyning
Innleder: Anton Langeland, Generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Energieffektivisering i landbruket
Innleder: Glenn og Victor Holm i Holms Rør AS
Enkel bevertning.
Hjertelig velkommen!
Hilsen Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag v/ styret