Karl-Sverre Holdal (1) - Foto: Karl-Sverre Holdal

Ny fylkessekretær i Oslo Akershus

Karl-Sverre Holdal er ansatt som ny fylkessekretær i Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag med virkning fra 1. januar 2023. Han kommer opprinnelig fra Lofoten, men er bosatt i Oslo.

Karl-Sverre Holdal overtar stillingen etter tidligere fylkessekretærFylkessekretær Karl-Sverre Holdal Svein Kåre Eggebø som avsluttet ved nyttår.

Karl-Sverre har bakgrunn fra landbruket og har lang fartstid som medlem og tillitsvalgt i Bonde og Småbrukarlaget lokalt, før han i 2009 flyttet til Oslo. Siste året har han sittet som styremedlem i Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag.

Han ser fram til å ta fatt på arbeidet som sekretær i fylkeslaget, og er allerede godt i gang med planlegging av fylkesårsmøte og studiearbeid i forkant av årets jordbruksforhandlinger.

Jeg er veldig opptatt av norsk matproduksjon i et evighetsperspektiv, både for bonden og forbrukeren. Vi står overfor en viktig og avgjørende tid for norsk landbruk, og det er svært viktig at regjeringen følger opp sine lovnader i Hurdalserklæringen. Det vi si et styrket importvern, øke selvforsyningen til 50% og ikke minst en forpliktende opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom andre grupper og norsk landbruk, avslutter Karl-Sverre.