Fylkesårsmøte

Onsdag 16. mars 2022 var det årsmøte i Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag.

 

Fylkesstyret 2022

Leiar

Hanne Bjerkvik, Hyllestad BS (ny)

Styremedlemmer

Marco Neven, Aurland BS

Sander Solheim, Hyllestad BS

Ulf Amundsen, Eid BS (ny)

Rita Iren Hestad, Sunnfjord BS

1. vara: Anders Hopland, Hyllestad BS

2. vara: Joar Oppedal, Høyanger BS

3. vara: Erna Underdal Skarsbø, Aurland BS