Et Me Ikkje Norsk Mat No...

Appell

Et me ikkje norsk mat no, blir det heller ingen norsk mat å eta når me treng det