Et Me Ikkje Norsk Mat No...

Norsk mat

Et me ikkje norsk mat no, blir det heller ingen norsk mat når me treng det.