Sau På Beite (Foto Are Bergset Elvestad)

Vi må begynne å telle sauer!

Det er ikke mange som blir rike av å drive jordbruk, men sauebøndene er i en egen klasse for dårlig lønnsomhet. Derfor er det viktig at vi styrker inntekta i sauenæringa kraftig. Men sist det var lønnsomt å drive med sau, fikk vi en massiv etablering av sauebruk i de sentrale jordbruksområdene av landet - noe som igjen skapte overproduksjon og dårlig økonomi i næringa. Dette kan vi ikke gjenta.

Troms Bonde- og Småbrukarlag ønsker bærekraftig sauehold. Det betyr både at bonden skal ha en anstendig inntekt, og at sauen som drøvtygger i størst mulig grad skal finne maten sin i utmarka. Sauehold på innmark er dårlig ressursutnyttelse.

Vi kan ikke lenger begrense produksjonen av fåre- og lammekjøtt ved å holde bondeinntekta under fattigdomsgrensa. Vi må respektere og betale for det arbeidet som gjøres, og heller regulere hvor mye kjøtt som kan produseres. Vi må med andre ord begynne å telle sauer.

Troms Bonde- og Småbrukarlag ønsker å regulere saueholdet gjennom regionale kvoter, koblet opp mot ressursgrunnlaget i den enkelte regionen. Det kan etableres regioner etter de gamle fylkesgrensene e.l., og settes en grense for hvor mye lammekjøtt som kan leveres fra hver region. På denne måten kan den totale produksjonen av fåre- og lammekjøtt reguleres, samtidig som sauebrukene ikke klumpes sammen i de mest lettdrevne områdene av landet.

Vi oppfordrer faglag og stortingspolitikere til å ta konsvekvensen av situasjonen i næringa, og få på plass en regulering av saueholdet, slik at det blir mulig å få lønnsomhet i denne produksjonen gjennom årets jordbruksoppgjør.