Dokumenter - Foto: NBS

Studiearbeid, jordbruksforhandlingene, del 2

Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag skal gå i gang med studiearbeid på jordbruksforhandlingene, del 2, og inviterer nå medlemmer til å delta.

Del 1 av studiearbeidet ble gjennomført høsten 2022. Nå er del 2 av studiearbeidet tilgjengelig, og vi inviterer nå medlemmer i Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag til å ta del i studiearbeidet, slik at vi kan komme med innspill til vårens jordbruksforhandlinger.

Følgende datoer er satt:

19. januar: Nettseminar som NBS kjører, og som vil ta for seg prosessen i jordbruksforhandlingene. Møtestart kl. 20.00 Møtelenke vil bli lagt ut her i kort tid før møtet.

31. januar: Studiemøte på kontoret hos NBS i Oslo. Oppmøte kl 18.30 for bevertning. Møtestart kl. 19.00

7. februar: Styre og studiemøte på kontoret hos NBS i Oslo. Oppmøte kl 18.30 for bevertning. Møtestart kl. 19.00

21. februar: Studiemøte og avslutning på studiearbeidet kl. 19.00 på teams (videomøte) Lenke til teamsmøtet vil bli sendt ut til påmeldte deltakere.

For å delta i studiearbeidet, så kreves det påmelding innen 18. januar til: osloakershus@smabrukarlaget.no

Fullstendig informasjon og tilgang til studiemateriell finnes her.

Velkommen til å ta del i studiearbeidet.

Med vennlig hilsen

Styret i Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag