Høsttakkefest 29.09

Årets viktigste uke i Buskerud

Hvert år siden 2017 har Buskerud BS arrangert Økouka Buskerud. I år ble det gjennomført 18 arrangementer med 1300 deltakere.

I år har vi takket for maten! For matlaging er en måte å vise kjærlighet og omsorg for hverandre på: Måltidene knytter oss sammen, ikke bare de som sitter rundt samme bord til daglig, men i en større helhet i samfunnet. Gjennom en tallerken mat møter vi bonden, naturen, kulturen og politikken. Hver gang vi spiser tar vi et valg om hva slags matsystem vi ønsker å ha. I Økouka blir vi kjent med kvalitetene til norskprodusert økologisk mat og vi kan bli mer bevisste på hvordan våre handlinger bidrar til et matsystem som er rettferdig og som har et evighetsperspektiv.  

Seminar om framtidas landbruk 

For å reflektere over hvordan framtidas landbruk burde se ut spurte vi fem visjonære personer om hvordan landbruket ville sett ut om 10 år hvis de fikk bestemme. Det ble en kveld med stort engasjement, debatt og temperatur! Her er kortversjonen av hva visjonærene svarte: 

Markus Hustad, daglig leder i Økologisk Norge: 

  • Hadde jeg kunnet bestemme hadde vi hatt et landbruk med mindre utslipp, gladere dyr, sunnere mat, mer mangfold og bedre vilkår for bøndene. Det mener jeg vi hadde fått til med en satsing på økologisk landbruk og mat!  

Jon-Frede Engedahl, gründer og rådgiver for Kolonihagen: 

  • Om 10 år er det de beste varene produsert på den beste måten som er billigst i dagligvare, og de som er produsert dårligst er de dyreste. Så helt forskjellig fra hva det er i dag! 

Anders Næss, prosjektleder, Grønt Fagsenter: 

  • Det er to ting jeg ville gjort, det er å sørge for å få organisk materiale tilbake til jordbruksjorda, kostnadsfritt for bonden, og sørge for å belive matjorda sånn at det er mye diversitet og intensitet av mikrober der. Da tror jeg mye av problemene ville løst seg selv! 

Dag Fossen, melkebonde og sakkyndig for forhandlingsutvalget i NBS: 

  • Det ville vært bedre økonomi for bøndene! Jeg ville gjennomført historiens miljøtiltak, ved å øke prisene i butikk så forbrukeren måtte bruke 20 prosent av inntekten sin, i stedet for 10 prosent, på mat. Det ville ha vært et voldsomt klimatiltak og ville gitt jordbruket nye midler, så ikke alt behøver å komme over statsbudsjettet.  

Marte Olsen, markedshagebonde og prosjektleder i NBS:  

  • Hvis jeg fikk bestemme norsk landbrukspolitikk skulle vi hatt 300.000 bønder, spist 80 prosent norsk mat, hatt antallsbegrensning på antall dyr og småbruk i drift over hele landet.  

Andre arrangementer 

Vi satte også søkelyset på jorda vår, det er et relevant tema for Buskerud BS, som har flere prosjekter gående på karbonbinding, jordlufting og bruk av steinmel. Disse temaene ble derfor tatt opp på møter og seminarer i Gol og på internett. Dessuten hadde vi to arrangementer om lagring av grønnsaker, for markedshagedyrkeren og andre engasjerte grønnsaksdyrkere. Disse var i Gol og Åmot, sistnevnte gjennomført i samarbeid med Naturbruklinja på Buskerud Videregående skole.  

Kurs i baking av urkorn for offentlige storkjøkken ble holdt på Viker gård i Vikersund, et samarbeid med Maren Wiger og Matvalget. Det ble bakt brød med både emmer, spelt og svedjerug fra Sigdal Mølle, blant annet produsert på Viker gård. 

Vi hadde også lite økomarked en lørdag i Tollbugata i Drammen der vi gledet folk med  økologisk kakao og solgte produkter fra økologiske produsenter i fylket vårt. Se egen nyhetssak!

Økouka Buskerud gjennomføres i samarbeid med Økologisk Buskerud og Buskerud Bondelag, i tillegg til mange, mangle flere!  

Under finner du en lenke til årets rapport, der kan du lese mer om årets arrangementer og samarbeidspartnere. Har du lyst til å bidra i Økouka 2023, ta kontakt med hanne@smabrukarlaget.no