Hos Embrik Mai 2020 Copy

Karbonbinding i fjellandbruket

Over en periode på fire år ha bøndene Kjell Borge og Embrik Rudningen i Gol testet ut bruk av EM-ferment, steinmel og andre metoder for å øke humusinnholdet i jorda. Les om resultatene og bøndenes erfaringer i den nylig publiserte rapporten fra prosjektet. 

Det første frøet til dette prosjektet ble sådd da bonden Kjell Borge var på et møte i Drammen med Gerald Dunst fra Ökoregion Kaindorf i Østerrike. Tørkesommeren 2018 var friskt i minnet, og det Dunst fortalte om kompostering og humusbygging i sammenheng med vannlagring gjorde Kjell veldig engasjert. Selv om Kjell har drevet med kompostering siden 2010 var han nysgjerrig på hvordan fermentbehandling av storfetallen i kaldfjøset kunne gi en bedre komposteringsprosess og derved bidra til å øke jordlivet og humusinnholdet enda mer. Han startet med tilføring av urteferment i storfetallen i 2019 sammen med tilføring av litt naturgips, litt biokull og litt skjellsand for å gi en god fermenteringsprosess gjennom vinteren.      

Embrik Rudningen, den andre deltakende bonden i prosjektet, ble dratt inn i Kjells kompostengasjement på en kveld med kompost og urteferment som tema hjemme hos Kjell. Embrik beskriver Kjell som en stor inspirasjonskilde og motivator, og lot seg engasjere. Først var motivasjonen til Embrik for å bli med i prosjektet karbonbinding som sådan, for å kunne bidra til å bremse klimaendringene. Men etter å ha tilbrakt noen timer med Øystein Haugerud og Vibhoda Holten, så skjønte han at selv om ikke jorda hans var dårlig, så var det ikke noen solskinnshistorie heller. Dessuten ønsket han å gjøre noen grep med den ubehandlete gyllen, som kan være skadelig for mikrolivet i jorda.   

Slik ble prosjektet til, Kjell og Embrik, som begge bor i Gol, skulle teste ut ulike metoder for å øke humusoppbygging/karbonbinding, blant annet gjennom å tilføre ferment i husdyrgjødsel og direkte på jordet på sine gårder.   

Siden 2019 har Buskerud Bonde- og Småbrukarlag drevet dette prosjektet med faglig bistand fra pensjonist Øystein Haugerud, Haugerud Landbrukstjenester (tidl. ansatt i daværende Fylkesmannen i Oslo og Viken) og rådgiver Vibhoda Holten, Sunn Jord AS (tidl. ansatt i VitalAnalyse). Prosjektet ble avsluttet i 2022.