Steinmel i skuff

Steinmel som ressurs i jordforbedring

Med støtte fra Viken fylkeskommune og Buskerud Landbruksselskap har Buskerud Bonde- og Småbrukarlag utarbeidet rapporten -Steinmel som ressurs i jordforbedring

Du kan lese rapporten herSteinmel som ressurs i jordforbedring