Årsmelding 2022

Årsmeldinga til Oppland Bonde- og Småbrukarlag for 2022 er nå klar