Konferansebilde Til Forsida Nettside (1)

Skåbukonferansen 2023

Skåbukonferansen 2023

«Beredskap og mat på lokale ressurser»

Nord-Fron, Sør-Fron og Oppland Bonde- og Småbrukarlag har gått sammen om å arrangere «Skåbukonferansen 2023» 18. og 19. august. Konferansen blir et lunsj til lunsj arrangement.

Temaet for konferansen er «Beredskap og mat på lokale ressurser». Det vil bli satt fokus på hvorfor og hvordan vi skal gjøre dette.

 

PÅMELDINGSFRIST 10. AUGUST 2023

Målgruppa for konferansen er alle som er glad i det norske kulturlandskapet, norsk mat og opptatt av beredskap og sjølforsyning. Fagkonferansen ønsker å være et møtested for alle med engasjement for norsk matproduksjon, om du er politisk aktiv, jobber i offentlig forvaltning, selv er matprodusent, eller om du er en vanlig engasjert forbruker med hjerte for kvalitetsmat og levende fjellandbruk.

Hvorfor lager vi en slik konferanse i Skåbu? Skåbu har lange tradisjoner med beitedyr og jordbruk. Det er Norges høyestliggende bygd med skole og butikk. Fra gammelt kom de med hester og storfe på tog til Vinstra fra flatbygdene på Hedemarken for å nyttiggjøre seg det gode utmarksbeite. Det er derfor for arrangementskomiteen naturlig å kunne løfte dette temaet i disse omgivelsene.

Med oss på laget har vi fått mange kjente navn innenfor norsk matproduksjon. Det hele starter åpning ved ordfører i Nord-Fron med påfølgende innlegg fra NBS sin leder Tor Jakobs Solberg - Hvorfor trenger vi små og store bruk.

Dagen er videre fullstappa med gode navn, slik som Bjørn Egil Flø, Per Olaf Lundteigen, Edel Urstad og Katrina Rønningen.

Lørdag kommer Cecilie Hultmann frå Nortura og Anders Nordstad. På lørdag vil det i tillegg bli arrangert et markned med lokalmat fra Gudbrandsdalen samt tilbud om ponniridning for barna og samt grilling.

Det settes opp buss fra Vinstra stasjon for de som velger kollektivt. Det vil også bli mulighet for buss mellom overnattingssted og konferansen. 

Det kan bli kamp om overnattingsmulighetene så her gjelder det å være snar med bestilling. 

Vi håper mange tar turen til Skåbu disse dagene og deltar i gode samtaler om hvordan vi kan rigge oss for framtidas matproduksjon i Norge lokalt og globalt.

Pris for konferansen:

Kun fredag inkl. lunsj: kr. 1135

Kun lørdag inkl. lunsj: kr. 1135

Begge dager inkl. lunsj: kr. 1870

Deltagelse uten servering:

1 dag: kr. 400

2 dager kr. 600

Bankettmiddag fredag med 3 rettes festmiddag: kr. 825

Dette betales ved påmelding.

Overnatting bestilles separat. 

Overnatting kan bestilles på flg. steder i området:

Skåbu Fjellhotell: https://skabufjellhotell.no/ 

Ruten fjellstue: https://www.ruten.no/

Skåbu hytter og camping: https://www.skabuhytterogcamping.no/

Skåbu hyttegrend: https://www.skabu-hyttegrend.no/

Bustad hyttetun: https://bustad-hyttetun.com/index.php/nb-no/

 

Link til programmet finner du nederst til venstre på denne siden.

Link til påmeldingsskjema:

Påmeldingsskjema Skåbukonferansen 2023

 

Alle er velkomne!