Årsmøte Øyer BS

21. nov. 2023

Program

21. nov. 2023

  1. Årsmøte i Øyer Bonde- og Småbrukarlag arrangeres sammen med Fåberg BS.